Valoarea finanțării YouthBank Făgăraș diferă de la un an la altul, în funcție de fondul strâns în anul respectiv de membrii echipei.

În cazul în care un proiect depășește valoarea maximă a finanțării, solicitantul trebuie să facă dovada diferenței dintre suma solicitată de la YouthBank Făgăraș și cea totală necesară proiectului. Suma solicitată va fi analizată în funcție de numărul de beneficiari și rezultatele așteptate ale proiectului.

Pentru a putea solicita finanțare, tinerii trebuie să facă parte dintr-o echipă (minim 3 persoane) care va fi responsabilă de conceperea ideii de proiect și implementarea acestuia.

Echipele de tineri care intră în competiția pentru fondul YouthBank Făgăraș pot fi echipe formate din colegi de clasă sau de liceu dar și din grupuri informale, din afara unității școlare, exemplu: cartier, bloc, club sau orice altă organizație. Este încurajată, în mod special, formarea de echipe mixte de tineri din punct de vedere al etniei și al genului.

CAND FINANTAM?

Concursul de finațare este lansat în fiecare an în perioada februarie - martie. Pentru a afla data exactă urmăriți-ne site-ul sau pagina de Facebook.

CE FINANTAM?

Credem în potențialul tinerilor de a veni cu idei de proiecte revoluționare, idei care să îmbunătățească lumea și care să schimbe mentalități.

Proiectele propuse pot acoperi orice domeniu, de la activități sportive, artă, ecologie, la sanătate cu condiția ca activitățile derulate:

 1. să raspundă într-un mod inovator unor nevoi identificate la nivelul comunității;
 2. să permită obținerea unor rezultate clare, vizibile;  
 3. să aibă un impact pe termen lung;  
 4. să ofere condiții sigure de petrecere a timpului liber pentru tineri; 
 5. să fie antrenante si plăcute.                                                                                                        

Sunt încurajate proiectele care:

 1. pot genera resurse (vând produse/servicii, folosind veniturile obținute pentru continuarea inițiativei și asigurarea impactului ei pe termen lung); 
 2. identifică și mobilizează și alte resurse din comunitate. 

CE NU FINANTAM?

Pentru că YouthBank funcționează după un set de principii, ne pasă de tineri, implicăm tinerii în luarea deciziilor și oferim șanse egale tuturor liceenilor NU dorim să ne asociem cu:
 • proiecte care nu se înscriu în obiectivele și activitățile acestui program; 
 • proiecte care nu sunt redactate pe baza formularului tip al concursului; 
 • cereri de finanțări individuale (ex. burse, sponsorizări pentru călătorii);
 • împrumuturi, cheltuieli retroactive ale unor proiecte încheiate sau în curs de desfășurare; 
 • proiecte de natură politică; 
 • proiecte de natură religioasă; 
 • proiecte care instigă la xenofobie, rasism, violență, ură; 
 • proiecte cu mesaj discriminatoriu față de anumite categorii sociale/etnice;
 • proiecte care încurajează consumul de alcool/droguri; 
 • proiecte initțate/implementate de alte categorii de vârstă decât cea a liceenilor.

CUM FINANTAM?

Toate propunerile de proiecte primite până la data limită a concursului de finanțare vor fi analizate și evaluate de echipa programului YouthBank Făgăraș. 

Procesul de selecție cuprinde trei etape:

 1. preselecția aplicațiilor pe baza criteriilor de eligibilitate; 
 2. o etapă intermediară în care vor fi realizate interviuri clarificatoare cu aplicanții;
 3. selecția finală realizată pe baza unor criterii.

Criterii de eligibilitate:

 1. Sunt cel puțin trei tineri implicați, din Făgăraș, care studiază în liceele din oraș?
 2. Echipa aplicantă este formată din liceeni?
 3. Aplicația a fost trimisă până la termenul limită? 
 4. Există o organizație gazdă sau o persoană adultă care să primească finanțarea YouthBank Făgăraș? 
 5. Sunt clare informațiile primite? 

Proiectele care nu indeplinesc unul dintre criteriile de eligibilitate menționate anterior vor fi respinse. Proiectele care îndeplinesc toate criteriile de eligibilitate vor fi acceptate pentru a fi incluse în procesul de selecție.

Criteriile de selecție care vor fi folosite pentru departajarea propunerilor sunt:

 1. Fezabilitatea ideii de proiect (cât de clară și realistă este ideea);
 2. Măsura în care tinerii sunt implicați în inițierea și realizarea proiectului (tinerii sunt cei care iau deciziile; iși asumă responsabilitatea pentru implementarea proiectului; rolul adulților); 
 3. Raportul cost beneficii (valoarea proiectului raportată la suma solicitată, cât de clar și realist este bugetul);
 4. Impactul (beneficiile proiectului pentru tineri și comunitate pe termen scurt și pe termen lung, posibilitatea de continuare și sustenabilitatea proiectului, inclusiv prin crearea unui mecanism de generare de venituri – dezvoltare de produse / servicii care să poată fi vândute și să asigure venituri pentru continuarea inițiativei și creșterea impactului);
 5. Originalitatea (creativitatea proiectului). 

Proiectele vor primi punctaje și vor fi finanțate în ordinea punctajului obținut, până la limita epuizării fondului YouthBank Făgăraș.

Notă: Fiecare cerere de finanțare va fi evaluată conform criteriilor de evaluare. Decizia comitetului de selecție a proiectelor nu poate fi contestată. Decizia comitetului de selecție de a nu acorda finanțare unor idei de proiecte este definitivă.

Raportarea rezultatelor și a modului de cheltuire a finanțării va fi realizată în maxim două săptămâni de la data încheierii perioadei de implementare a proiectului finanțat.