Calendar Grandmaking

Primirea aplicaţiilor:                                                               13 - 24 martie 2017

Preselecţia aplicaţiilor:                                                           25 - 26 martie 2017

Consultanţă proiecte:                                                             27 martie 2017

Interviuri:                                                                                 28 - 31 martie 2017

Selecţia aplicaţiilor:                                                                 1 - 2 aprilie 2017

Anunţarea proiectelor selectate:                                           4  aprilie 2017

Contractare:                                                                             5 - 14 aprilie 2017

Training pentru echipele proiectelor selectate (project   10 - 14 aprilie 2017

management / comunicare / financiar / raportare /

antreprenoriat social)         

Implementare proiecte                                                         10 aprilie – 18 iunie 2017